Milieu

Aleris geëerd door Airbus voor zijn uitzonderlijke prestaties

Best Performer Award is erkenning van continue verwezenlijkingen van Aleris op het gebied van vliegtuigonderdelen en materialen

CLEVELAND, 1 november 2018 /PRNewswire/ — Aleris had de eer een erkenning te krijgen van Airbus met de prestigieuze ‘Industrial Performance’-prijs. De prijs is een erkenning van de uitmuntende prestaties van Aleris op het gebied van vliegtuigonderdelen en materialen.

https://mma.prnewswire.com/media/597464/ALERIS_LOGO.jpg

Met de Best Performer Award viert Aleris de erkenning van zijn superieure prestaties op het gebied van de levering van hoogstaande producten en de sterke zakelijke samenwerking die het heeft opgebouwd met Airbus.

‘Wij zijn trots dat wij de prestigieuze Best Performer Award hebben ontvangen als teken van ons strategisch partnerschap. Dit is een grote eer en een motivatie voor iedereen in Aleris. Ons hele team kijkt uit naar de toekomstige samenwerking met Airbus en de verdere verbetering van onze prestaties in dit partnerschap,’ zei Sean Stack, voorzitter en algemeen directeur van Aleris.

Aleris is een leverancier van platen, vellen en snijvormen van gecertificeerde aluminiumlegeringen die worden gebruikt om componenten voor Airbus te vervaardigen. Het bedrijf is een strategische partner van Airbus en heeft verschillende belangrijke mijlpalen bereikt, waaronder het succesvolle begin van de levering van vleugelhuiden en het opkrikken van de capaciteit van de productiefabriek van Aleris in Zhenjiang, China.

Over Aleris

Aleris is een private onderneming en een wereldwijde leider in aluminium walsproducten voor een verscheidenheid van industrieën, waaronder de luchtvaart- en automobielindustrie, bouw en constructie, commercieel transport en industriële sectoren. Vanuit zijn hoofkantoor in Cleveland, Ohio, heeft Aleris productieafdelingen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Meer informatie kunt u vinden op www.aleris.com .

Toekomstgerichte Verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn ’toekomstgerichte verklaringen’ zoals gedefinieerd in de Noord-Amerikaanse federale effectenwetgeving. Verklaringen met als titel ‘Vooruitzicht’ en verklaringen inzake de Fusie en onze meningen en verwachtingen en verklaringen die woorden bevatten zoals ‘kunnen’, ‘zouden kunnen’, ‘zouden’, ‘zouden moeten’, ‘zullen’, ‘menen’, ‘verwachten’, ‘ervan uitgaan’, ‘van plan zijn’, ‘schatten’, ‘mikken op’, ‘ramen’, ‘uitkijken naar’, ‘de intentie hebben’ en vergelijkbare uitdrukkingen die bedoeld zijn om gebeurtenissen en omstandigheden in de toekomst aan te duiden zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over, onder meer, toekomstige kosten en prijzen van grondstoffen, productievolumes, sectortrends, verwachte kostenbesparingen, verwachte voordelen van nieuwe producten of vestigingen, overnames of overdrachten, verwachte resultaten van activiteiten, het behalen van productie-efficiëntie, capaciteitsuitbreidingen, toekomstige prijzen en de vraag naar onze producten, verwachte kasstromen en de toereikendheid van de kasstromen om activiteiten, kapitaalsinvesteringen en schuldendienstverplichtingen te financieren, evenals verklaringen inzake handelszaken, tarieven en andere overheidsacties in de toekomst. Toekomstgerichte verklaringen houden bekende en onbekende risico”s en onzekerheden in, die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn genoemd in of worden geïmpliceerd door toekomstgerichte verklaringen. Belangrijke factoren die er de oorzaak van kunnen zijn dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen, zijn onder meer: (1) ons vermogen om onze bedrijfsstrategie succesvol uit te voeren; (2) het succes van voorbije of toekomstige overnames en overdrachten; (3) de cyclische aard van de aluminiumsector, belangrijke nadelige veranderingen in de aluminiumsector of bij onze eindgebruikers, waaronder mondiale en regionale vraag- en aanbodcondities voor aluminium en aluminiumproducten, en veranderingen in de industrieën waarin onze klanten actief zijn; (4) kosttoenames of de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en energiebronnen; (5) ons vermogen om effectieve metaal-, energie- en andere grondstofderivaten of -regelingen met klanten af te sluiten om onze blootstelling aan de prijsschommelingen van grondstoffen en de veranderingen in de metaalprijzen, vooral dan de aluminiumprijs op de London Metal Exchange, efficiënt te beheren; (6) onze capaciteit om voldoende kasstromen te genereren voor onze activiteiten en kapitaaluitgaven en onze schuldaflossingen; (7) de prijzen van concurrenten, de concurrentie van alternatieve materialen voor aluminium en de algemene impact van de concurrentie in de industriesegmenten die tot onze afzetmarkten behoren; (8) ons vermogen om bepaalde leden van ons management te behouden; (9) het verlies van bestellingen van onze grootste klanten; (10) ons vermogen om klanten te behouden, van wie een groot aantal geen contractuele verbintenissen op lange termijn met ons heeft; (11) de risico”s van het investeren en zaken doen op wereldwijde schaal, waaronder politieke, sociale, economische, wisselkoersgebonden en wettelijke factoren; (12) de veranderlijkheid in de algemene economische of politieke situatie op internationaal of regionaal vlak; (13) de huidige milieuverplichtingen en de kosten van het naleven van, en de verplichtingen krachtens, gezondheids- en veiligheidsregels; (14) arbeidsrelaties (onderbrekingen, stakingen of stilleggingen) en arbeidskosten; (15) onze interne controles van financiële rapporten en onze controles en procedures inzake onthullingen waarin niet alle mogelijke fouten kunnen worden vermeden; (16) onze schuldenniveaus en schuldaflossingsverplichtingen, waaronder wijzigingen in onze credit ratings, belangrijke toenames in de kosten van onze leningen of de onmogelijkheid van financiële instellingen om ons de toegezegde kredieten te verlenen; (17) onze mogelijkheden om toegang te hebben tot krediet- en kapitaalmarkten; (18) de mogelijkheid dat wij in de toekomst een grotere schuldenlast opbouwen; (19) beperkingen om onze activiteiten uit te voeren als gevolg van convenantbeperkingen in het kader van onze schulden, en onze mogelijkheid om uitstaande bedragen onder uitstaande schulden te betalen; (20) risico”s gerelateerd aan de Fusie, met inbegrip van de mogelijkheid dat de Fusie niet wordt voltooid; en (21) andere factoren zoals besproken in de documenten die wij hebben ingediend bij de Noord-Amerikaanse ‘Securities and Exchange Commission’, met inbegrip van de hoofdstukken met de titel ‘Risicofactoren’ in die documenten. Beleggers, potentiële beleggers en andere lezers worden aangemoedigd deze factoren zorgvuldig in overweging te nemen bij de evaluatie van toekomstgerichte verklaringen en worden gewaarschuwd dat ze geen te groot vertrouwen mogen stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Wij wijzen elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen publiek te updaten of te herzien, hetzij als reactie op nieuwe informatie of gebeurtenissen in de toekomst, hetzij anderszins, behalve wanneer dat wettelijk vereist is.